Prawo to umiejętność stosowania tego co dobre i słuszne

Ius est ars boni et aequi

Kancelaria

Nasi prawnicy posiadają rozległe doświadczenie we wszystkich najważniejszych gałęziach prawa oraz umiejętności, dzięki którym są w stanie realizować kompleksowe zadania. Chętnie współpracujemy z klientami działającymi w różnorodnych branżach – jesteśmy bowiem cały czas otwarci na pogłębianie wiedzy i podejmowanie nowych wyzwań. Tworzymy zgrany zespół, który z zaangażowaniem i profesjonalnie podchodzi do wykonywanej pracy. Każdy z członków zespołu jest doświadczonym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie wykonywanej praktyki. W każdym z obszarów naszej aktywności świadczymy także usługi w kontekście transgranicznym, w razie potrzeby we współpracy z kancelariami zagranicznymi.

Nasze Specjalizacje


Prawo Cywilne

W ramach przedmiotowego działu Kancelaria zajmuje się sporami o zapłatę, sporami konsumenckimi, prawem rzeczowym, prawem spadkowym oraz konfliktami powstałymi na tle rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku, umowy małżeńskie).
Prawo Gospodarcze

Kancelaria doradza we wszelkich prawnych aspektach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, biorąc jednocześnie pod uwagę specyfikę branży oraz otoczenie, w którym funkcjonują firmy naszych klientów. Jednocześnie obsługujemy oraz wspieramy naszych klientów w zakresie strategicznych transakcji inwestycyjnych.
Prawo Ubezpieczeniowe

Oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań: za szkody osobowe, za szkody na mieniu, za wypadki komunikacyjne (mające także miejsce za granicą), za wypadki w gospodarstwach rolnych, za błędy medyczne, za wypadki przy pracy oraz za chorobę zawodową.
Prawo Karne

Kancelaria zajmuje się obroną w sprawach karnych, karno – skarbowych i sprawach o wykroczenia. Dodatkowo reprezentujemy pokrzywdzonych, a przed sądem oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego. Na życzenie klienta przygotowujemy prywatne akty oskarżenia, a także zapewniamy pomoc w sprawach o odroczenie oraz o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

O Mnie

Przemysław Pięta

Radca prawny wpisany na listę zawodową prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-3145. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego skierowanego do przedsiębiorców wielorakich branż. Koncentruje się na prowadzeniu sporów sądowych (w tym konstruowaniu strategii procesowej), negocjacjach, mediacjach, sądowym odzyskiwaniu należności, a także przekształceniach podmiotów prawa handlowego. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa karnego oraz cywilnego ze szczególnych uwzględnieniem prawa autorskiego i budowlanego.

Nasz Zespół:

Zespół Kancelarii składa się z radców prawnych, których zakres specjalizacji całościowo pokrywa zapotrzebowanie dzisiejszego przedsiębiorcy na obsługę prawną. W szczególności pracownicy kancelarii zajmują się prawem cywilnym, handlowym, gospodarczym, podatkowych, prawem własności intelektualnej i przemysłowej, prawem karnym, a dodatkowo prawem rodzinnym i opiekuńczym. Z uwagi na powyższy zakres specjalizacji Kancelaria oferuje holistyczne podejście do obsługi prawnej Klientów co skutkuje dla nich wymiernymi korzyściami.

Kontakt

Radca Prawny Przemysław Pięta

nr wpisu KR - 3145 (OIRP Kraków)

Przemysław Pięta Kancelaria Radcy Prawnego

30 - 533 Kraków Rynek Podgórski 2/7

tel. 509 833 366

mail: pieta@pietakancelaria.pl